www.intakeone1980.org
 सम्पुर्ण इन्टेक १/१९८० नम्बरी तपाइँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।  

www.IntakeOne1980.org

इन्टेक् १-१९८० तपाईंहरु को स्वागत् गर्दछ!

Video Gallery


 
Sort: Recent | Popular Grid List
Sagarmatha TV
by Gun Gurung on December 25, 2014 at 9:22 AM
4299 Views - 39 Comments

Korean Singing Nepali National Anthem
by Yam Gurung on February 5, 2013 at 7:12 AM
3079 Views - 18 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part6
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:26 AM
2944 Views - 27 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part5
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:25 AM
2580 Views - 21 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part4
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:22 AM
2549 Views - 0 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part3
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:21 AM
2203 Views - 0 Comments

Annual Party 23 Jun 2012 Part2
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:19 AM
2197 Views - 0 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part1
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:03 AM
2117 Views - 0 Comments

Lexlimbu on BFBS Gurkha Radio
by Gun Gurung on February 9, 2012 at 6:05 AM
3200 Views - 0 Comments

Interview with Dr Krishna Bhattachan
by Yam Gurung on October 8, 2011 at 3:41 PM
3678 Views - 0 Comments

Nepal Prime Minister Dr Baburam Bhattara...
by Gun Gurung on September 30, 2011 at 12:52 PM
2967 Views - 0 Comments

The girl silenced the world for 5 Minute...
by Gun Gurung on September 24, 2011 at 4:10 PM
3460 Views - 0 Comments


1 - 12 of 60 Videos