www.intakeone1980.org
 सम्पुर्ण इन्टेक १/१९८० नम्बरी तपाइँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।  

www.IntakeOne1980.org

इन्टेक् १-१९८० तपाईंहरु को स्वागत् गर्दछ!

Video Gallery


 
Sort: Recent | Popular Grid List
Sagarmatha TV
by Gun Gurung on December 25, 2014 at 9:22 AM
4103 Views - 8 Comments

Korean Singing Nepali National Anthem
by Yam Gurung on February 5, 2013 at 7:12 AM
2983 Views - 6 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part6
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:26 AM
2844 Views - 9 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part5
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:25 AM
2477 Views - 9 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part4
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:22 AM
2491 Views - 0 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part3
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:21 AM
2153 Views - 0 Comments

Annual Party 23 Jun 2012 Part2
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:19 AM
2148 Views - 0 Comments

Annual Party 23 Jun 12 Part1
by Yam Gurung on December 22, 2012 at 9:03 AM
2065 Views - 0 Comments

Lexlimbu on BFBS Gurkha Radio
by Gun Gurung on February 9, 2012 at 6:05 AM
3152 Views - 0 Comments

Interview with Dr Krishna Bhattachan
by Yam Gurung on October 8, 2011 at 3:41 PM
3629 Views - 0 Comments

Nepal Prime Minister Dr Baburam Bhattara...
by Gun Gurung on September 30, 2011 at 12:52 PM
2917 Views - 0 Comments

The girl silenced the world for 5 Minute...
by Gun Gurung on September 24, 2011 at 4:10 PM
3411 Views - 0 Comments


1 - 12 of 60 Videos