www.intakeone1980.org
 सम्पुर्ण इन्टेक १/१९८० नम्बरी तपाइँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।  

www.IntakeOne1980.org

इन्टेक् १-१९८० तपाईंहरु को स्वागत् गर्दछ!

Video Gallery


 
Sort: Recent | Popular Grid List
Gorkhali Gatha
by Gun Gurung on September 16, 2011 at 10:59 AM
2095 Views -

Gurkha Issues
by Yam Gurung on July 13, 2011 at 7:01 AM
1705 Views -

Gurkhas on TV
by Gun Gurung on June 28, 2011 at 1:05 PM
1850 Views -

INTAKEONE1980.BBQ PARTY 2011
by Yam Gurung on June 28, 2011 at 12:32 PM
2149 Views -

Numberies were enjoying dancing in the F...
by Gun Gurung on June 26, 2011 at 5:50 PM
2018 Views -

Piece of Hamjayaga
by Gun Gurung on June 26, 2011 at 5:06 PM
1888 Views -

Brigade of Gurkha Band
by Gun Gurung on May 25, 2011 at 4:30 PM
1239 Views -

o ma jau bhancha malai
by Gun Gurung on April 28, 2011 at 2:54 AM
1415 Views -

Direction to Hawkinge Community Centre
by Gun Gurung on March 10, 2011 at 8:25 AM
1795 Views -

Vanishig Voices
by Gun Gurung on March 10, 2011 at 7:50 AM
1354 Views -

Miss world 2010 Part 1
by Gun Gurung on December 2, 2010 at 12:10 PM
1255 Views -

Miss Nepal 2010
by Gun Gurung on November 5, 2010 at 12:05 AM
1237 Views -


13 - 24 of 60 Videos