www.intakeone1980.org
 सम्पुर्ण इन्टेक १/१९८० नम्बरी तपाइँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ ।  

www.IntakeOne1980.org

इन्टेक् १-१९८० तपाईंहरु को स्वागत् गर्दछ!

YouTube Videos

 
Sort: Recent | Popular Grid List
Brigade of Gurkha Band
by Gun Gurung on May 25, 2011 at 4:30 PM
1101 Views - 0 Comments

o ma jau bhancha malai
by Gun Gurung on April 28, 2011 at 2:54 AM
1274 Views - 0 Comments

Direction to Hawkinge Community Centre
by Gun Gurung on March 10, 2011 at 8:25 AM
1669 Views - 0 Comments

Vanishig Voices
by Gun Gurung on March 10, 2011 at 7:50 AM
1215 Views - 0 Comments

Miss world 2010 Part 1
by Gun Gurung on December 2, 2010 at 12:10 PM
1101 Views - 0 Comments

Miss Nepal 2010
by Gun Gurung on November 5, 2010 at 12:05 AM
1093 Views - 0 Comments

Miss UK Nepa
by Gun Gurung on November 5, 2010 at 12:02 AM
1113 Views - 0 Comments

Gurkhas In Wales
by Gun Gurung on May 3, 2010 at 5:20 AM
1545 Views - 0 Comments

Gurkha Warrior 02
by Gun Gurung on April 27, 2010 at 4:25 AM
1054 Views - 0 Comments

Gurkha Warrior 01
by Gun Gurung on April 27, 2010 at 4:21 AM
982 Views - 0 Comments

Conservative Leader David Cameron
by Gun Gurung on April 20, 2010 at 8:40 PM
1110 Views - 0 Comments

The first election debate
by Gun Gurung on April 18, 2010 at 10:56 PM
918 Views - 0 Comments


13 - 24 of 53 Videos